Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz


New Page 1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

 

 
ZARZĄDZENIE Nr Z.15.2014.2015
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
z dnia 21 października  2014r.

w sprawie: wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy – Księga Jakości (wydanie II)

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami) oraz § 10 Uchwały nr 6/365 Senatu UTP z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTP

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam procedury Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy – Księga Jakości (wydanie II), który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia (dostępny w sieci wewnętrznej UTP http://intra.utp.edu.pl/).

§ 2

Wszystkich pracowników Uczelni oraz studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających zobowiązuję do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

§ 3

Dziekanów zobowiązuję do zorganizowania spotkań i zapoznania pracowników wydziału z treścią oraz założeniami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 4

Nadzór nad przestrzeganiem zapisów niniejszego zarządzenia powierzam prorektorowi
ds. dydaktycznych i studenckich.

§ 5

Tracą moc zarządzenia:

1)   Nr Z.8.2012.2013 z dnia 24 września 2012 r.

2)   Nr Z.34.2012.2013 z dnia 22 listopada 2012 r.

3)   Nr Z.37.2012.2013 z dnia 18 grudnia 2012 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
REKTOR

dr hab. inż. Antoni BUKALUK

prof. nadzw. UTP

 wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 6328
wytworzył: brygida (2013-06-21 14:00:07)
wprowadził: Brygida Kazmierska (2013-06-21 14:00:49)
liczba zmian: 5
ostatnio zmienił: Brygida Kazmierska (2016-12-16 09:40:40)
jakie zmiany: aktualizacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.