Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

ZARZĄDZENIE Nr  Z
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy
 

ZARZĄDZENIE Nr  Z.21.2017.2018

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie: art. 66 ust. 2 pkt. 3a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.[1]), § 37 ust.4 pkt. 13) Statutu Uczelni oraz § 5 ust. 6 Uchwały nr 11/400 z dnia 22 marca 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję UCZELNIANY ZESPÓŁ ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (UZdsJK) w składzie:

przewodnicząca          dr Aleksandra ROŚLEWSKA (WHiBZ),

członkowie                  prof. dr hab. inż. Janusz PRUSIŃSKI (WRiB),

                                    mgr Elżbieta JASINA (RDS),

dr inż. Elżbieta PIOTROWSKA (WBAiIŚ),

dr hab. inż.Tomasz PACZKOWSKI, prof. nadzw. UTP (WIM),

dr inż. Zbigniew ZAKRZEWSKI (WTIiE),

dr hab. inż. Hanna JAWORSKA, prof. nadzw. UTP (WRiB),

dr inż. Katarzyna BUDZIŃSKA (WHiBZ),

dr inż. Alicja GACKOWSKA (WTiICh),

dr Zofia ZGODA (WZ),

mgr inż. Alicja RADASZEWSKA (doktorantka WBAiIŚ),

Patryk KLECZKA (student WHiBZ),

Monika BEKIER (studentka WIM),

Waldemar KSIĄŻCZAK – Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr Z.24.2016.2017 z dnia 12 grudnia 2016 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

REKTOR

prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI


 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2016 r. poz. 1933, 2169, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859, 1321, 1428 i 1530.wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 9612
wytworzył: brygida (2013-06-21 14:23:38)
wprowadził: Brygida Kazmierska (2013-06-21 14:24:08)
liczba zmian: 10
ostatnio zmienił: Brygida Kazmierska (2018-01-11 12:39:30)
jakie zmiany: format

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.