Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia->Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

New Page 1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

 

 
ZARZĄDZENIE Nr Z.24.2016.2017
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
z dnia 12 grudnia  2016r.

w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie: art. 66 ust. 2 pkt. 3a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 j.t.), § 37 ust.4 pkt. 13) Statutu Uczelni oraz § 5 ust. 2 Uchwały nr 6/365 z dnia 18 grudnia 2013 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję UCZELNIANY ZESPÓŁ ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (UZdsJK) w składzie:

przewodniczący            - dr hab. inż. Halina OLSZEWSKA, prof. nadzw. UTP (RD),

członkowie                    - prof. dr hab. inż. Janusz PRUSIŃSKI (WRiB),

                                      - mgr Elżbieta JASINA (RDS),

- dr inż. Magdalena DOBISZEWSKA (WBAiIŚ),

- dr hab. inż. Janusz MUSIAŁ (WIM),

- dr inż. Mścisław ŚRUTEK (WTIiE),

- dr hab. Anna LIGOCKA (WRiB),

- dr hab. inż. Małgorzata GRABOWICZ, prof. nadzw. UTP (WHiBZ),

- dr inż. Grażyna GOZDECKA (WTiICh),

- dr inż. Małgorzata MICHALCEWICZ-KANIOWSKA (WZ),

- mgr inż. Alicja RADASZEWSKA (doktorantka WBAiIŚ),

- Patryk Kleczka (student WHiBZ),

- Monika BEKIER (studentka WIM),

- Waldemar Książczak – Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw

§ 2

Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

1)   promowanie idei ciągłego podnoszenia jakości kształcenia,

2)   gromadzenie i udostępnienie informacji dotyczących krajowych i międzynarodowych wymogów dotyczących jakości kształcenia (na www Uniwersytetu),

3)   merytoryczne wsparcie jednostek organizacyjnych w przygotowaniu dokumentacji związanej z akredytacją krajowa i międzynarodową, w zakresie nie przekazanym do kompetencji innych jednostek,

4)   zatwierdzanie procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,

5)   organizowanie w miarę potrzeb szkoleń i seminariów dotyczących jakości kształcenia oraz podejmowanie działań konsultacyjno-doradczych,

6)   przedstawianie Senatowi corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania i doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poszczególnych wydziałach w formie zbiorczego raportu samooceny oraz raportu naprawczego dotyczących doskonalenia tego systemu na wydziałach i kierunkach studiów/dyscyplinach/studiach podyplomowych.

§ 3

Tracą moc zarządzenia:

1)   Nr Z.69.2014.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

2)   Nr Z.52.2015.2016 z dnia 22 marca 2016 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. inż.
Tomasz TOPOLIŃSKI

 wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 7222
wytworzył: brygida (2013-06-21 14:23:38)
wprowadził: Brygida Kazmierska (2013-06-21 14:24:08)
liczba zmian: 8
ostatnio zmienił: Brygida Kazmierska (2016-12-16 09:32:38)
jakie zmiany: format

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.