Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia->Zespół Ewaluacyjny Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

New Page 1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

 

 
ZARZĄDZENIE Nr Z.25.2016.2017
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
z dnia 12 grudnia  2016r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 j.t.), § 37 ust. 4 pkt. 13) Statutu Uczelni oraz § 5 ust. 2 Uchwały nr 6/365 Senatu UTP z dnia 18 grudnia 2013 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję ZESPÓŁ ds. EWALUACJI WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (ZdsEWSZJK) w składzie:

przewodniczący       - dr hab. Krzysztof ANDRUSZKIEWICZ, prof. nadzw. UTP (WZ)

członkowie               - dr inż. Jacek SZTUBECKI (WBAiIŚ)

                                 - dr inż. Franciszek BROMBEREK (WIM)

                                 - dr inż. Arkadiusz RAJS (WTIiE)

                                 - dr inż. Ewa MAĆKOWSKA (WTiICh)

- dr inż. Beata DURAU (WRiB)

- dr hab. inż. Piotr DORSZEWSKI, prof. nadzw. UTP (WHiBZ)

- dr Monika KLEMKE-PITEK (WZ)

- mgr inż. Katarzyna KLIMKOWSKA (doktorantka WRiB)

- Bartłomiej WAWRZONKOWSKI (student WIM)

- Bartosz KACZOROWSKI (student WZ)

- Andrzej GROSS - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

- Mateusz ZABOKLICKI - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA

- Hanna ŁOWICKA - Dyrektor Związku Pracodawców Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych

- Alicja HUCZYŃSKA - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Koronowie

§ 2

Do zadań Zespołu Ewaluacyjnego należy w szczególności:

1)   ewaluacja Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

2)   przygotowanie raportu ewaluacyjnego ze wskazaniem propozycji zmian i działań niezbędnych do podjęcia przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZdsJK) w celu doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie i zaprezentowanie jego wyników UZdsJK nie później niż do 30. października każdego roku,

3)   przygotowanie raportu ewaluacyjnego ze wskazaniem zmian i działań niezbędnych do podjęcia przez Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZdsJK) w celu doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale i zaprezentowanie jego wyników WZdsJK nie później niż do 30. września każdego roku,

4)   budowanie kultury ewaluacji na wydziałach m.in. poprzez organizowanie szkoleń i seminariów dotyczących jakości kształcenia oraz podejmowanie działań konsultacyjno-doradczych.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr Z.70.2014.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. inż.
 Tomasz TOPOLIŃSKI

 wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 2566
wytworzył: brygida (2013-06-21 14:38:53)
wprowadził: Brygida Kazmierska (2013-06-21 14:39:36)
liczba zmian: 2
ostatnio zmienił: Brygida Kazmierska (2016-12-16 09:36:01)
jakie zmiany: format

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.