Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz


New Page 1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

 

 
ZARZĄDZENIE Nr Z.71.2014.2015
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
z dnia  15 czerwca   2015r.

w sprawie : przygotowania raportu samooceny wydziału z działań podjętych w celu zapewnienia
i doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami), § 37 ust. 4 pkt. 13) Statutu Uczelni oraz § 4 ust. 1 pkt. 8 Uchwały nr 6/365 Senatu UTP z dnia 18 grudnia 2013 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia do przygotowania Raportu Samooceny wraz z programem naprawczym dla:

1)    każdego kierunku studiów I i II stopnia (załącznik nr 1),

2)    każdej dyscypliny studiów doktoranckich i studiów podyplomowych (załącznik nr 2).

2.    Raport Samooceny wraz z programem naprawczym należy przedstawić radzie wydziału na pierwszym posiedzeniu w roku akademickim i przekazać wraz z uchwałą Przewodniczącemu Uczelnianego Zespołu ds. jakości Kształcenia do 30 października każdego roku.

3.    Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia dostępne są w sieci wewnętrznej UTP http://intra.utp.edu.pl/).

§ 2

Przewodniczącego Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zobowiązuję do przygotowania i zaprezentowania nie później niż do 30 października każdego roku:

1)    raportu ewaluacyjnego ze wskazaniem zmian i działań niezbędnych do podjęcia przez Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia w celu doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,

2)    raportu ewaluacyjnego ze wskazaniem propozycji zmian i działań niezbędnych do podjęcia przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia w celu doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie.

§ 3

Przewodniczącego Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia zobowiązuję do przedstawienia Zbiorczego Raportu Samooceny wraz z programem naprawczym i propozycją doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i zaprezentowania jego wyników na posiedzeniu Senatu nie później niż do 31 grudnia każdego roku.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr Z.49.2012.2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
REKTOR

dr hab. inż. Antoni BUKALUK

prof. nadzw. UTP

 wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 3283
wytworzył: brygida (2013-09-02 08:27:49)
wprowadził: Brygida Kazmierska (2013-09-02 08:28:56)
liczba zmian: 2
ostatnio zmienił: Brygida Kazmierska (2016-12-16 09:42:17)
jakie zmiany: aktualizacja 2016r

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.