Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz
Informacje ogólne->Przedmiot działalności

§ 4 Statutu Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy


Do zadań Uniwersytetu należy:
1)   kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania przez nich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2)   wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3)   prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
4)   prowadzenie działań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i transferu wiedzy;
5)   kształcenie i promowanie kadr naukowych;
6)   upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
7)   prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu ciągłego kształcenia
i zdobywania przez uczestników nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
8)   stwarzanie warunków dla wszechstronnego kontaktu studentów z kulturą, wiedzą humanistyczną oraz wartościami wzbogacającymi osobowość;
9)   stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
10) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
11) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i realizacji badań naukowych.


wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 8916
wytworzył: Andrzej Buczyński (2004-08-17 12:07:16)
wprowadził: Jarosław Mossur (2004-08-17 12:07:55)
liczba zmian: 3
ostatnio zmienił: Brygida Kazmierska (2012-04-12 11:17:56)
jakie zmiany: nowy statut

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.