Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz

Dokument archiwalny

Status prawny

Dziennik Ustaw nr 35, poz. 230

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 12 września 1964 r.
w sprawie przekształcenia Wieczorowych Szkół Inżynierskich
w Białymstoku i Bydgoszczy

Na podstawie art.141 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz.U. Nr 68, poz. 136) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Białymstoku otrzymuje nazwę: Wyższa Szkoła Inżynierska w Białymstoku
      2. Wieczorowa Szkoła Inżynierska Bydgoszczy otrzymuje nazwę: Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy.
§ 2. Wyższe Szkoły Inżynierskie w Białymstoku i Bydgoszczy prowadzą nauczanie w trybie studiów dziennych i studiów dla pracujących (wieczorowych i zaocznych).
§ 3.1. Wyższe Szkoły Inżynierskie w Białymstoku i Bydgoszczy wydają absolwentom dyplomy stwierdzające ukończenie studiów na odpowiednim wydziale i nadanie zawodowego tytułu inżyniera.

    2. Bliższe określenie tytułu zawodowego inżyniera, w zależności od kierunku ukończonych studiów, ustala Minister Szkolnictwa Wyższego.
§ 4. Studenci Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Białymstoku i Bydgoszczy stają się studentami odpowiednich Wyższych Szkół Inżynierskich w Białymstoku i Bydgoszczy.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1961 r.


Prezes Rady Ministrów: J.Cyrankiewicz
Dziennik Ustaw nr 30, poz. 178

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 20 sierpnia 1974 r.
w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
w Akademię Techniczno - Rolniczą
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 32, poz. 191) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyższą Szkołę Inżynierską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przekształca się w Akademię Techniczno - Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, zwaną dalej "Akademią". Do Akademii włącza się Filię Akademii Rolniczej w Poznaniu.

§ 2. Akademia prowadzi nauczanie systemem studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.
§ 3. Studenci Wyższej Szkoły Inżynierskiej im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Filii Akademii Rolniczej w Poznaniu stają się studentami Akademii.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1974 r.


Prezes Rady Ministrów: P.Jaroszewiczwersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

wytworzył: Andrzej Buczyński (2004-08-13 15:00:24)
wprowadził: Jarosław Mossur (2004-08-13 15:01:17)
zmieniony: - (2004-08-13 15:01:17)
jakie zmiany: brak zmianTA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.