Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz
Finanse->Budżet

Uchwała nr 2/370

Uchwała nr 11/414
Senatu Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy
z dnia 23 maja 2018 r.


w sprawie: przyjęcia wyniku finansowego za 2017 rok.

Na podstawie: - Art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz.2183 z późn. zm.)
- § 34 ust. 2 pkt. 13) Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich
- opinii Senackiej Komisji ds. Finansów i Budżetu z dnia 16 maja 2018 r.

Na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Uniwersytetu oraz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie zatwierdza się łączny wynik finansowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. - wykazujący zysk netto w wysokości 2.646.112,44 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto dwanaście złotych 44/100).


Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI* Dokumenty składające się na sprawozdanie finansowe to jest:

  • bilans za rok 2017
  • rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  • rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017
  • zmiany w kapitale własnym w roku 2017
  • informacja dodatkowa
  • opinia biegłego rewidenta

nie zostały opublikowane w BIP ze względu na swoją objętość - zainteresowani mogą się z nimi zapoznać u Kwestora UTP (p.14, ul Kaliskiego 7, Bydgoszcz)


Podział wyniku finansowego za 2017 r.

I. Zweryfikowane wyniki finansowe:

1) Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy (zysk netto)

1.703.494,48 zł

2) Rolniczy Zakład Doświadczalny (zysk netto)

944.283,96 zł


Wynik zbiorczy (zysk netto)

2.646.112,44 zł


Podział wyników:

1) Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy:
- odpis na zwiększenie funduszu zasadniczego 100% - 1.703.494,48 zł

2) Rolniczy Zakład Doświadczalny:
- odpis na zwiększenie funduszu zasadniczego 99,9% - 942.617,96 zł,
- niepodzielony wynik na podatek dochodowy od osób prawnych - 1.666,00 zł.


wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 10334
wytworzył: Andrzej Buczyński (2005-05-23 09:00:00)
wprowadził: Jarosław Mossur (2004-09-28 13:03:51)
liczba zmian: 68
ostatnio zmienił: Paweł Smolak (2018-10-11 10:13:09)
jakie zmiany: dane za 2017 rok

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.