Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz
Finanse->Budżet

Uchwała nr 2/370

Uchwała nr 13/402
Senatu Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy
z dnia 24 maja 2017 r.


w sprawie: przyjęcia wyniku finansowego za 2016 rok.

Na podstawie: - Art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1842 ze zmianami)
- § 34 ust. 2 pkt. 13) Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
- opinii Senackiej Komisji ds. Finansów i Budżetu z dnia 17 maja 2017 r.

Na podstawie pozytywnej opinii z badania przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych zatwierdza łączny wynik finansowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - zysk netto w wysokości 2.789.614,21 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czternaście złotych 21/100).


Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI* Dokumenty składające się na sprawozdanie finansowe to jest:

  • bilans za rok 2016
  • rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  • rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016
  • zmiany w kapitale własnym w roku 2016
  • informacja dodatkowa
  • opinia biegłego rewidenta

nie zostały opublikowane w BIP ze względu na swoją objętość - zainteresowani mogą się z nimi zapoznać u Kwestora UTP (p.14, ul Kaliskiego 7, Bydgoszcz)


Podział wyniku finansowego za 2016 r.

I. Zweryfikowane wyniki finansowe:

1) Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy (zysk netto)

3.046.931,02 zł

2) Rolniczy Zakład Doświadczalny (zysk netto)

(257.316,81 zł)


Wynik zbiorczy (zysk netto)

2.789.614,21 zł


Podział wyników:

1) Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy:
- odpis na zwiększenie funduszu zasadniczego w wysokości 88,5% - 2.697.452,91 zł
- korekta wynikająca z zawyżenia funduszu zasadniczego w roku 2015 o wartość inwestycji sfinansowanej ze środków własnych oddanej do użytkowania w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy ul. Kaliskiego w Bydgoszczy - (349.478,11 zł)
2) Rolniczy Zakład Doświadczalny:
- zmniejszenie funduszu zasadniczego - (257.012,81 zł)
- fundusz dla pracowników - 0.00 zł
niepodzielony wynik na podatek dochodowy od osób prawnych - (304,00 zł)


wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 9219
wytworzył: Andrzej Buczyński (2005-05-23 09:00:00)
wprowadził: Jarosław Mossur (2004-09-28 13:03:51)
liczba zmian: 64
ostatnio zmienił: Andrzej Buczynski (2017-09-27 11:28:19)
jakie zmiany: poprawka - rok w Podział wyniku

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.